Læringsspil til offentlige

Organisations- og kompetenceudvikling

Siden 2012 har 80% af de danske kommuner, hovedparten af regionerne og en lang række andre offentlige aktører anvendt vores læringsspil.

Du kan nemt og hurtigt komme i gang ved at bestille vores produkter nedenfor eller kigge nærmere på vores skræddersyede løsninger.

Produkter

Nedenfor er en oversigt med vores produkter til det offentlige.

Eco Designer

Blended (print-your-self + free app)

Sprouting the roots of eco creators Imagine that your company has the task to reduce the environmental impact of its product while being in a hard competition on the market against other companies. Your task is to make your product as eco-friendly as possible while considering the changes in legislation, market share and customer preferences. [...]

MOMENTS

Kompetenceudvikling

Livet er en serie af øjeblikke, hvoraf nogle er så specielle og betydningsfulde, at de bliver hos os for altid. ‘Create Powerful Moments’ handler om at lære at skabe positive og stærke øjeblikke, som vi husker. Det er øjeblikke som disse, der har potentialet til at løfte kundeoplevelsen til noget helt særligt. Med dette spil [...]
Change Navigator er et spil om forandringsledelse.

Change Navigator

Forandringsledelse

Change Navigator er et spil om forandringsledelse. Det kan bruges i både netværks- og kursussammenhænge samt som procesværktøj i konkrete forandringsprojekter. Spillet er case-baseret så man for eksempel kan have fokus på forandring i det kommunale eller en privat virksomhed. Change Navigator sætter spillerne i spidsen for et simuleret forandringsprojekt. I løbet af en enkelt [...]

CORE – VALUES

Sæt værdierne i spil

Værdier - Firmaets kerne CORE nytænker udrulning og forankring af værdier og andre strategiske initiativer i virksomheder og organisationer. Ofte er værdier svære at koble til den enkeltes praksis og bliver ligegyldige - i stedet for et værdifuldt pejlemærke for organisationen. CORE formidler og forankrer eksisterende og nye værdier til ledere og medarbejdere på tværs af organisationen. Spillet inddrager og opsamler [...]
Wavemaker er et spil om innovationskraft i organisationer

WaveMaker

Innovationskraft

Wavemaker er et spil om innovationskraft i organisationer. Wavemaker© indfører deltagerne i den nyeste forskning på feltet, samtidig med at spillet træner dem i at bruge denne viden i en simuleret virkelighed og i samarbejde med andre. Spillet forankrer løbende læringspointerne i deltagernes egen praksis og de udfordringer, de møder i deres egen hverdag. Spillet varer [...]
Co-Creator er et spil om samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor.

Co-Creator

Samarbejdsdrevet innovation

Den offentlige sektor efterspørger nytænkning, udvikling og effektivitet som aldrig før. Ressourcerne bliver mindre, opgaverne vokser – vi skal tænke innovativt, hvis vi skal løse denne udfordring. Forskningsprojektet CLIPS har påvist, at tværgående samarbejder styrker innovationsprojekter både hvad angår idérigdom, idéudvikling, implementering og spredning. Noget af det bedste, man kan gøre, er derfor at inddrage [...]

Koncept Kaptajn

Udviklingsværktøj

Konceptkaptajn er en blanding mellem et spil og et udviklingsværktøj. Brug det til at idéudvikle eller til at skærpe eksisterende koncepter inden for oplevelser og oplevelsesøkonomi. Konceptkaptajn er beregnet til at arbejde med jeres egne cases, koncepter og udfordringer. Det kan dog også bruges til at lære om oplevelsesøkonomi og træne idéudvikling. Konceptkaptajn sætter rammerne [...]
Demokratiet et læringsspil, der introducerer elever i udskolingen til politik og demokrati.

Demokratiet

Demokrati indefra

Demokratiet er et læringsspil, der på 90 minutter introducerer elever i udskolingen til politik og demokrati. Tusindvis af skoleelever har siden 2012 spillet Demokratiet i hele Danmark. Eleverne spiller politikere, der skal kæmpe for deres mærkesager, mens de stadig holder styr på budgetterne. Det lader eleverne opleve demokrati og politiske forhandlinger i stedet for at [...]
SCAMPERtool© er det ultimative idéudviklingsværktøj

SCAMPERtool

Idéudviklingsværktøj

SCAMPERtool© er det ultimative idéudviklingsværktøj– lige til at have i lommen. Værktøjet er en vifte med 36 udviklende udfordringer til dit produkt, din serviceydelse eller din forretningsgang. SCAMPERtool© giver kort sagt lynhurtigt nye vinkler på netop din problemstilling. Værktøjet er udviklet med baggrund i blandt andet Bob Eberles banebrydende arbejde med innovation og kreativ tænkning. [...]
Pioneers sætter fokus på offentlig-private innovationspartnerskaber.

Pioneers

Viden om OPI Process

Pioneers sætter fokus på offentlig-private innovationspartnerskaber. I Pioneers tager spillerne rollen som en kommune og en virksomhed, der i fællesskab skal lave en solid aftale for et større miljøprojekt. Det handler både om den komplekse jura bag OPI’er, om forskellige kulturer og forventningsafstemning, men frem for alt handler det om vigtigheden af kommunikation og tillid. [...]
Urban Transition er både et spil og et konkret værktøj til at arbejde med bæredygtig byudvikling.

Urban Transition

Strategisk byudvikling

Urban Transition er både et spil og et konkret værktøj til at arbejde med bæredygtig byudvikling som nemt og hurtigt kan tilpasses til lige præcis dit projekt. Ved hjælp af benspænd og et simpelt forhandlingssystem er spillernes mål at opkvalificere konkrete byudviklingsprojekter. Spillet kommer med en fiktiv men realistisk case, men man kan også spille med [...]
Policy Maker er et spil til politikere om politisk ledet innovation.

Policy Maker

Politik udvikling

Prøv kræfter med politiske beslutningsprocesser og politikudvikling gennem Policy Maker – og få større indsigt i hvordan ydre rammer, samarbejde, dialog og strategi påvirker beslutninger og beslutningernes popularitet. Både nyvalgte og erfarne politikere, såvel som administrative ledere, der er involveret i politikudviklingsprocesser, vil få udbytte af at spille Policy Maker. Policy Maker simulerer et politikudviklingsprojekt, [...]

Co-Creator Norge

Samarbejdsdrevet innovasjon

CO-CREATOR © NORGE er et læringsspill om samarbeidsdrevet innovasjon i offentlig sektor. Gjennom en fiktiv hendelse som tar utgangspunkt i den virkelige verden, skal spillerne lede et offentlig-privat samarbeid og med dette få forskjellige aktører til å trekke i samme retning ogsikre segbest mulige resultater. Spillet fokuserer på så vel utfordringer som muligheter i tverrgående [...]

Kontakt

Gametools
Ryesgade 106A, 3+4. sal
2100 København Ø
+45 2020 0073
Please Wait...
Vi udvikler, producerer, sælger og faciliterer læringsspil.