Forenet Kredit ønskede at gøre det motiverende og sjovt for en ung generation at lære om de unikke fordele ved det danske realkreditsystem. Gametools har på bedste vis rådgivet og udviklet et produkt, der har tilgodeset vores behov. Vi har fået udviklet et brætspil, der på en anderledes måde fortæller historien om dansk boligfinansiering, så de unge mennesker kan gå i dialog om, hvordan man finansierer sin bolig i Danmark.

Karsten Beltoft, vicedirektør i Forenet Kredit

"I forlængelse af en netop gennemført sammenlægning af to virksomheder, en ambitiøs vækststrategi og et ønske om at optimere forretningen, gennemførte vi for den nyetablerede ledergruppe spillet Change Navigator. Vi står over for ekstreme ændringer i form af ny organisationsstruktur, nye systemer, etablering af fælles kultur etc., og denne aktivitet ramte plet. På en professionel og dedikeret facon faciliterede People & Performance dagen, som levede fuldt ud op til forventningerne om at være både relevant og sjov i ét. Målet var at få lederne samlet og empoweret til at løfte de mange forandringer, og der er afgjort take-away’s med retur til virksomheden."

Direktør, Nordic Tankers

"Konceptkaptajn er en blanding mellem et spil og et udviklingsværktøj. Der bruges til at idéudvikle og til at skærpe eksisterende idékoncepter. Med spillet kan du trykprøve og udvikle konkrete koncepter – og prioritere dem i forhold til hinanden. Jeg har brugt det i min undervisning i sundhedsinnovation i Professionsbacheloruddannelsen. Og jeg har brugt det i et talentforløb for begavede universitetsstuderende. Spillet rykker noget. Det kan jeg love for. Man fanger hurtig om hvordan det fungerer. Og så kører det bare derudad. Næsten helt af sig selv. Når du er rundt om det sidste skarpe hjørne slutter spillet. Og teamet blev en masse klogere. Konceptet er klar til protoyping. "

Innovationskonsulent, Københavns Professionshøjskole

”Vi har valgt at samarbejde med Gametools, da vi ønsker en alternativ udbredelse af vores værdigrundlag internt i organisationen. Vores ønske om en stor grad af medarbejderinvolvering, og tolkning af værdierne i primærgrupperne hele vejen rundt i organisationen er blevet muligt med GF-spillet. GF-spillet afspejler GF´s kultur og unikke organisation, hvilket har været afgørende for os at synliggøre. I designfasen oplevede vi en stor grad af forretningsforståelse og fleksibilitet fra Gametools side, uden at der blev gået på kompromis med spilideen og den meget stramme tidsplan vi arbejdede under. Vi får via GF-spillet italesat vores værdigrundlag på en fleksibel og involverende måde, som samtidig muliggør en omfattende decentral forankring på GF´s mere end 30 lokationer i Danmark”.

HR Partner, GF Forsikring

”Det var en stor succes at spille CO-CREATOR på Kommunernes Netværksdage. SAMTLIGE af de konferencedeltagere som deltog i den efterfølgende evalueringen havde en positiv oplevelse med spillet – og størstedelen heraf gav udtryk for at spillet havde været ’meget interessant’ at prøve kræfter med” 

Fuldmægtigt, KL

"Netop det, at man får lejlighed til at gøre noget og ikke bare læser om det betyder at det hænger meget bedre fast. Og således har vi alle sammen fået nogle nye referencerammer og vinkler ind i ledelsesarbejdet."

Specialkonsulent, BUPL

"Jeg har brugt spillet CO-CREATOR tre gange. Først med en gruppe pædagogiske konsulenter fra skoleområdet i Gentofte Kommune. Anden gang var med en gruppe HR-strategikonsulenter. Sidst har jeg spillet det med ledergruppen fra Børn, Unge og Fritids-forvaltningen i Gentofte Kommune. Spillet fungerer supergodt – især når læringen i spillet vinkles på et par af de konkrete, innovationspotentielle udfordringer vi står med.” 

Pædagogisk chefkonsulent, Gentofte Kommune
Vi udvikler, producerer, sælger og faciliterer læringsspil.