CO-CREATOR © NORGE er et læringsspill om samarbeidsdrevet innovasjon ioffentlig sektor.
CO-CREATOR © NORGE er et læringsspill om samarbeidsdrevet innovasjon ioffentlig sektor.
CO-CREATOR © NORGE er et læringsspill om samarbeidsdrevet innovasjon ioffentlig sektor.
CO-CREATOR © NORGE er et læringsspill om samarbeidsdrevet innovasjon ioffentlig sektor.

Co-Creator Norge

CO-CREATOR © NORGE er et læringsspill om samarbeidsdrevet innovasjon i offentlig sektor.

Gjennom en fiktiv hendelse som tar utgangspunkt i den virkelige verden, skal spillerne lede et offentlig-privat samarbeid og med dette få forskjellige aktører til å trekke i samme retning ogsikre segbest mulige resultater. Spillet fokuserer på så vel utfordringer som muligheter i tverrgående utviklingsprosjekter, og er også et tydelig verktøy for å skape debatt, informasjonsdeling og refleksjoner.
Hensikten med spillet er å formidle og benytte forskningskunnskap og utdanne praktikere i samarbeidsdrevet innovasjon.

Spillet simulerer et prosjekt som gir spillerne:

•    Et overblikk over ledelsesprinsipper i samarbeidsdrevne innovasjonsprosesser
•    Mulighet for uten risiko å teste seg selv og oppnå egen erfaring og erkjennelse
•    En felles kunnskapsprosess med utgangspunkt i deltakernes felles erfaringer
•    En felles opplevelse og referanseramme

Videre kan CO-CREATOR NORGE anvendes for å undervise sluttbruker i for eksempel innovasjon og prosjektledelse, temaarrangementer og seminarer, samt som et prosessverktøy i forbindelse med konkrete prosjekter. Et eksempel kan være når en ny prosjektgruppe skal bli kjent med hverandre og få felles forståelse og felles språk om innovasjon, der det er viktig at de har en felles grunnforståelse for å kunne få til en samordnet planlegging av deres egen prosess.

 


Specifikation


Deltakere: 4-6
Varighet: 2 timer
Målgruppe: Ledere og ansatte i offentlig sektor
Cases: 4 stk. (Frafall i skolen, Miljø- og klimautfordringer, Omorganisering av omsorgstjenester, Stedsudvikling)
Certificering: Nej
Facilitering: Ja
Videnspartner: Kommunesektorens organisasjon (KS) og Høgskolen i Lillehammer
Sprog: Norsk


Priser


Spill inkl. 4 case: 12.995 NOK
Spill inkl. 1 case:
11.695 NOK
Ekstra cases: 1.000 NOK
(eksklusive MVA og fragt)

//10% rabat pr. efterfølgende spil.

BESTIL HER  Bestilling: Co-Creator Norge.

  Velg antall spill med 4 cases

  Et spill Co-Creator Norge inkl. 4 Cases: 12.995 NOK

  Velg antall spill med en case

  Et spill Co-Creator Norge inkl. Casen: Frafall i skolen : 11.695 NOK
  Et spill Co-Creator Norge inkl. Casen: Miljø- og klimautfordringer : 11.695 NOK
  Et spill Co-Creator Norge inkl. Casen: Omorganisering av omsorgstjenester : 11.695 NOK
  Et spill Co-Creator Norge inkl. Casen: Stedsudvikling : 11.695 NOK

  Velg antall ekstra cases

  Casen: Frafall i skolen : 1.000 NOK
  Casen: Miljø- og klimautfordringer : 1.000 NOK
  Casen: Omorganisering av omsorgstjenester : 1.000 NOK
  Casen: Stedsudvikling : 1.000 NOK

  10% rabat pr. efterfølgende spil.
  (alle priser (eksklusive MVA og fragt)

  Faktureringsoplysninger


  Leveringsadresse

  ( * skal udfyldes )

  CO-CREATOR © NORGE er et læringsspill om samarbeidsdrevet innovasjon i offentlig sektor.