CORE – VALUES

Værdier – Firmaets kerne
CORE nytænker udrulning og forankring af værdier og andre strategiske initiativer i virksomheder og organisationer. Ofte er værdier svære at koble til den enkeltes praksis og bliver ligegyldige – i stedet for et værdifuldt pejlemærke for organisationen. CORE formidler og forankrer eksisterende og nye værdier til ledere og medarbejdere på tværs af organisationen. Spillet inddrager og opsamler feedback til efterfølgende analyse og implementering.

Udfordringen: Værdierne i hverdagen
Mange virksomheder har et værdisæt, men er den enkelte medarbejder klar over disse værdier og hvordan fortolkes de i organisationen? For at kunne forholde sig til og efterleve et værdisæt, skal værdierne kunne forankres i en organisations og den enkelte medarbejders hverdag. En organisations værdisæt kan ses forskelligt, afhængigt af hvor man befinder sig. Således kan en fortolkning af værdier være anderledes alt efter hvor i organisationen man er. En mangfoldighed som spillet anvender og ser som en styrke. Spillet giver organisationen en mulighed for dialog og et fælles sprog om værdier.

Spillet
CORE er en engagerende, sjov og effektiv måde at møde værdier på, det kan nemt tilpasses din organisation. Spillet henvender sig til alle virksomheder og organisationer, som enten er i gang med at udrulle nye værdier eller strategier, og som mangler veje til at få det forankret hos den enkelte. I CORE spiller du med dine kollegaer når tiden tillader det, og skal koble værdierne til din virkelighed. Alle medarbejdere får værdierne introduceret, afmystificeret og kan få al den tavse viden i spil de besidder. Spillet er nemt at lære og kan forklares på 2 minutter og kræver ingen viden om spil eller yderligere facilitering.

Resultatet
CORE er et spil, der får medarbejderne til at diskutere og reflektere over værdierne, og vigtigst af alt engagere sig i at forstå værdierne, så organisationen sikrer sig at deres medarbejdere aktivt har taget stilling til dem på en måde der giver mening for alle. CORE faciliterer og fastholder medarbejdernes bedste forslag til konkrete handlinger i dagligdagen. Core er et værktøj der gør det muligt for en organisation at
fastholde og efterleve værdierne i praksis.

Hvad er jeres CORE?
Det er nemt at få sin egen udgave af CORE, i 5 enkle skridt:
1. Co-creation workshop sammen med jer, hvor vi taler om jeres værdier og klæder jer på til at lave indhold.

2. I leverer indhold i form af historier, fortolkningnen af værdierne og andet.

3. Vi arbejder med indholdet og sender jer første udkast på vores forslag til kortene.

4. I giver feedback og vi sætter det op grafisk.

5. I får spillet til korrektur og godkendelse hos jer.

Derefter står vi for alt omkring trykproces og leverer alle spil samlet til jer på en ønsket adresse.


Specifikation


Deltagerantal: 3-6 pr. spil
Spilvarighed: 90 min.
Målgruppe: Medarbejdere og ledere
Certificering: Nej
Facilitering: Nej
Sprog: Alle


Skræddersyet version


Hvis du ønsker en pris på at få udviklet jeres eget CORE spil, så kontakt os her.

 

Core-Sæt din virksomheds værdier i spil