Tro, Håb og Ærlighed

Spillet “Tro, Håb og Ærlighed” er et dialogspil, der bygger på social pejling. Metoden tager udgangspunkt i, at vi generelt følger de sociale normer i et samfund, med andre ord pejler vores adfærd efter andres. Gennem dialogspillet drøftes de ”spilleregler”, som klassen gerne vil have for at få et godt fællesskab, og normerne vil dermed blive pejlemærker for hele klassen/holdet.

Spilformen er anvendt, da det at spille og lege flytter fokus fra de sårbare samtaleemner og bringer en lethed ind i samtalen. Første del af spillet består af rollespil, hvor de unge skal sætte sig ind i, hvordan andre tænker om situationerne. Denne metode skaber en distance til sig selv og gør det nemmere at åbne sig omkring emnerne. I anden del af spillet agerer man som sig selv og bringer på den måde sin egen identitet og værdier med ind i dialogen.

Tro, Håb og Ærlighed er udviklet sammen med elever, lærere og forældre.

Tro, Håb og Ærlighedsspillet er udviklet i 2019 af Novavi Ung Revers, Hillerød Kommune og GODA i samarbejde med Gametools.

 


Specifikation


Deltagerantal: 3-6
Spilvarighed: 2×45 min.
Målgruppe: 14-18 år.(ungdomsuddannelser)
Sprog: Dansk

Tro, Håb og Ærlighed - Gametools