INDSAT(S)

INDSATS er en fiktiv fortælling om tre indsattes møde med Kriminalforsorgen. I tager rollen som Kriminalforsorgen i bred forstand og skal i fællesskab løse de problemer der opstår undervejs. I spiller altså sammen mod spillet og ikke mod hinanden.

Det primære fokus i Indsats er på de indsatte. Helt konkret følger I tre navngivne (men fiktive) indsatte, og hvordan I klarer jer kan aflæses direkte på hvordan det går med dem. Spillet vil også udfordre jer på områder som kollegialt samarbejde, etiske dilemmaer og andet, men i sidste ende handler det om hvordan og hvorfor I påvirker de indsatte.

INDSATS er fiktion, men det er selvfølgelig baseret på virkeligheden. Så selvom mange aspekter vil være genkendelige, er det vigtigt at understrege at spillet er en abstraktion over de personer og funktioner der findes i Kriminalforsorgen.


Specifikation


Deltagerantal: 2-6
Spilvarighed: ?
Målgruppe: Medarbejdere og ledere
Cases: 
Certificering: Nej
Facilitering: Nej
Videnspartner: Kriminalforsorgen
Sprog: Dansk

 


Skræddersyet version


Hvis du ønsker en pris på at få udviklet jeres eget spil, så kontakt os her.

Gametools - INDSATS et spil til Kriminalforsorgen.